Ime podjetja
Radanovič Brežice d.o.o.
Sedež podjetja
Černelčeva ulica 5
SLO-8250 Brežice
Pravna oblika
družba z omejeno odgovornostjo
Telefon:
+386 7 49 92 150
Faks:
+386 7 49 92 172
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
sodišče Krško
Številka DVR
ID za DDV
SI74728229
Povezava banke
Nova KBM d. d.
Številka banke
Številka računa
SI56048020000384048
IBAN: