Ime podjetja
Radanovič trgovsko podjetje Brežice, d.o.o.
Sedež podjetja
Černelčeva cesta 5
8250 Brežice
Pravna oblika
Telefon:
+386 7 499 21 53
Faks:
+386 7 499 21 72
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
SI74728229
IBAN:
BIC
Registrska številka poslovalnice